januari 21, 2022

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP A

Syftet med denna rapport är att beskriva och belysa relevant utveckling inom sektorn, att utvärdera och kvantifiera där så är möjligt och att klargöra hur den senaste utvecklingen är relevant för PM.

Rapport: Utvärdering av förväntade resultat AP A

Syftet med Predictive Movement (PM) är att skapa en AI-baserad digital plattform – ett nytt sätt för samarbete mellan intressenter för transporter av människor och gods som inte på något sätt snedvrider befintliga konkurrensstrukturer.

Plattformen, som håller på att utvecklas när rapporten skrivs, stöds av ett antal trender inom transportsektorn. Under det senaste decenniet har till exempel frågor om transporternas roll gällande klimatförändringar dykt upp i centrum för politiska och samhälleliga debatter. Ämnen som samhällelig inkludering, klyftan mellan stad och landsbygd och behovet av lika anslutning och lika möjligheter till mobilitet för alla dyker upp överallt. I en tid där teknik och AI är på väg att förändra många aspekter av våra dagliga liv, blir betydelsen av öppen data och öppen kod allt viktigare.

Syftet med denna rapport är att beskriva och belysa ovanstående (och annan) relevant utveckling inom sektorn, att utvärdera och kvantifiera där så är möjligt och att klargöra hur den senaste utvecklingen är relevant för PM.

Rapporten beskriver vidare ett antal dimensioner eller drivkrafter som ledde till att projektet startade. Dessa drivkrafter har ändrats under projektets gång och rapporten är organiserad för att utvärdera dessa ändringar i fem kapitel: vision, open source, den icke-kommersiella dimensionen, klimatmässiga effekter samt jämlikhet.

Läs hela rapporten här.