Policyrapport

A collection of 1 post

jan 20, 2022

Policyrapport

Policyrapport

För att metodiskt strukturera insamlingen av underlag till policyrapporten genomfördes ett digitalt policylabb med experter och nyckelpersoner inom relevanta områden.