Ljusdal

A collection of 2 posts

okt 19, 2020

Lyckat livetest genomfört

Lyckat livetest genomfört

I slutet av september genomförde Predictive Movement ett lyckat alfatest. Detta för att påvisa plattformens användbarhet och funktionalitet.