mars 27, 2020

Predictive Movements initiativtagare Anders Gullberg på DN Debatt

Läs Anders Gullbergs replik på DN Debatt om en framtida skattebas för vägskatten.

Predictive Movements initiativtagare Anders Gullberg på DN Debatt

Läs gärna Anders Gullbergs replik på DN Debatt om en framtida skattebas för vägskatten här.