september 3, 2020

Predictive Movement vinner innovationstävling!

Predictive Movement har vunnit Datadriven innovationstävling för pakettjänster och transporter i Sveriges glesbygder- och landsbygder.

Predictive Movement vinner innovationstävling!

Vi är hedrade och glada över att ha vunnit Datadriven innovationstävling för pakettjänster och transporter i Sveriges glesbygder- och landsbygder. Hela 30 projekt stred om förstaplatsen och tre gick till final.

Predicitive Movement tog till sist hem vinsten, med följande motivering från juryn:

”Predictive Movement tar genom sitt bidrag viktiga steg mot en systemförändring som har stor potential att förändra paketdistribution på landsbygden i grunden. Laget har tagit ett helhetsgrepp på hållbarhet och lyckats också gå från vision till en praktisk nivå i flera led. En viktig bidragande del till varför laget vinner är att deras lösning skapar förutsättningar för att alla involverade ska våga dela och ta emot data. Lösningen bygger neutralitet vilket utgör grunden för tillit i systemet mellan aktörer.”

Initiativtagare till innovationstävlingen är Europeiska jordbruksfonden, Tillväxtverket, Region Gävleborg, Sveriges Paketombud och Närljus.

Läs mer om tävlingen här.

Information om projektet: Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en konkurrensneutral ”marknadsplats” för transporter av människor och gods. I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygden. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i såväl storstadsmiljö som på landsbygden. Predictive Movement är ett forskningsprojekt finansierat av bl. a. Vinnova och Trafikverket. Läs mer här: https://predictivemovement.se/vad-ar-predictive-movement/