mars 27, 2020

Predictive Movement i Almedalen

Under Almedalsveckan 2019 var Predictive Movement på plats i Visby och arrangerade ett seminarium under rubriken "Behövs en digital infrastruktur för transporterna?"

Predictive Movement i Almedalen

Under Almedalsveckan 2019 var Predictive Movement på plats i Visby och arrangerade ett seminarium under rubriken "Behövs en digital infrastruktur för transporterna?"

Digitaliseringen formligen exploderar på transportområdet. Ska stat och kommuner inta en passiv roll eller behöver marknaden skyddas från monopolister som lägger beslag på medborgarnas data? Kan det finnas tillfällen då det offentliga bör medverka till att bygga digitala plattformar – en digital infrastruktur – för att se till att alla aktörer får samma chans att utveckla nya tjänster? Seminariet utforskade vad det offentliga kan göra om digitaliseringen används fullt ut för att optimera samhällsnyttan, t ex genom dynamiska trängselavgifter i storstad eller genom samordning av transporttjänster på landsbygden. Skulle en digital infrastruktur för transporterna även kunna utgöra en ny skattebas för trafiken när drivmedelsbeskattningen blir förlegad i och med elektrifieringen? Med hjälp av politiker, innovatörer och forskare diskuterade vi vilken roll det offentliga ska inta i digitaliseringen av transporterna – och hur systemet behöver ändras för att klara det.

Medverkande:

  • Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
  • Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket
  • Anders Gullberg, initiativtagare, Predictive Movement
  • Joel Järvinen, nordenchef, Uber
  • Petra Dalunde, COO, Urban ICT Arena
  • Katarina Luhr, klimat- och miljöborgarråd, Stockholms stad
  • Christian Landgren, vd, Iteam