januari 20, 2022

Policyrapport

För att metodiskt strukturera insamlingen av underlag till policyrapporten genomfördes ett digitalt policylabb med experter och nyckelpersoner inom relevanta områden.

Policyrapport

För att metodiskt strukturera insamlingen av underlag till policyrapporten genomfördes ett digitalt policylabb med experter och nyckelpersoner inom relevanta områden.

Syftet med policylabbet var att kunna identifiera hinder och utmaningar som motverkar användningen och utveckling av datadrivna innovationer som Predictive Movement och även användningen av AI inom området hållbara transporter med fokus på paketlogistiken. Policylabbet bidrog till att samla in underlag till policyrapporten för vidare analys och formulering av åtgärdsförslag som kan förbättra tillgängligheten och servicekvalitén på landsbygden samt främja utvecklingen av nya digitala lösningar och AI innovationer som Predictive Movement, med målsättningen att bidra till samhällsutvecklingen inom området hållbara transporter och transporteffektivitet utifrån landsbygdsperspektivet.

Läs hela rapporten här.