maj 19, 2021

Unik infrastruktursatsning i Boden och Pajala

Norra Sverige har de senaste åren sett en rejäl tillväxt, och i takt med att regionen utvecklas ökar också efterfrågan på infrastrukturlösningar.

Unik infrastruktursatsning i Boden och Pajala

Nu genomför den digitala plattformen Predictive Movement ett pilotprojekt i Pajala där man med hjälp av en helt ny lösning med specialanpassad teknik, så som AI och blockkedjor, ska samordna transporter. Samtidigt placerar infrastrukturföretaget iBoxen ut ett 50-tal nya leveransboxar i Boden. Båda satsningarna innebär nya möjligheter för infrastrukturen i Norrbotten och målet är att ge fler tillgång till smarta och mer hållbara transport- och leveranslösningar.

iBoxen  
iBoxen är en ny, nationell, infrastruktur för att ta emot och returnera paket. Sedan starten tidigare i år har företaget placerat ut omkring 100 boxar, främst i Stockholmsområdet. Nu fortsätter utrullningen med 50-tal nya boxar i Boden och en första box i Pajala.

iBoxens infrastruktur är öppen för alla transportörer att ansluta sig till. På landsbygden leder boxarna till färre och kortare transporter då fler paket kan levereras med färre utkörningar, vilket medför en potential att minska utsläppen med upp till 70 procent. Då boxarna placeras på strategiskt valda platser minskar också sträckan som konsumenten behöver köra för att hämta ut sitt paket, något som i sin tur bidrar till ytterligare minskade utsläpp.

– iBoxens intåg i Boden känns fantastisk kul och spännande. Norrbotten är en intressant tillväxtregion och vi är glada att kunna vara med och bidra till regionens utveckling. Vår förhoppning är att iBoxens leveransboxar ska förenkla i människors vardag samtidigt som det är en infrastrukturlösning som gynnar vår miljö, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.

Predictive Movement
Predictive Movement, en unik digital plattform, är en neutral samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med post – och paketleveranser på landsbygderna.

Pilotprojektet i Pajala i samarbete med Pajala kommun, som pågår mellan den 19-21 maj, är en viktig del av forskningsprojektet Predictive Movement som finansieras av bl.a. Vinnova och som genomförs i fyra kommuner – Pajala, Arjeplog, Västervik och Ljusdal.

När den digitala samverkansplattformen lär sig hur leveranser sker i pilotprojektens kommuner ska den på sikt kunna användas i hela Sverige. En viktig drivkraft för projektet är att minska trafikens klimatfotavtryck och att vara en del av klimatomställningen. Det sker alltför många transporter med halvtomma lastbilar i Sverige, något andra aktörer har försökt att lösa tidigare men då med teknik som är byggd för storstäder eller för enskilda transportörer.

– I Predictive Movement bygger vi en helt ny lösning med specialanpassad teknik, så som AI och blockkedjor, för att säkerställa hållbara transporter. Vi ser stora möjligheter att bygga småskaligt och användarstyrt och men samtidigt tänka stort och visionärt. Besparingarna på klimatet är enorma om vi lyckas men också ökad service i glesbygderna, säger Christian Landgren, vd och grundare, Iteam och en av initiativtagarna till Predictive Movement.