Vilka vi är

Luleå tekniska universitet, LTU driver idag flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitalisering på lands- och glesbygder med fokus på utökad/bibehållen service och förbättrad mobiltäckning. De övergripande målen är att jämna ut skillnaderna mellan stad och land och skapa bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i gles- och landsbygder. LTU leder projektet och bidrar bland annat med expertis inom artificiell intelligens (AI).

Iteam utvecklar och testar den digitala plattform som projektet tar fram. Iteams vision är att vara specialiserade på att skapa innovation och digitala upplevelser. Genom strategi, kod och kultur skapar Iteam hållbara tekniska lösningar tillsammans med användaren.

Urban City – Utvecklingen av konceptet Predictive Movement och tillhörande utmaningar att använda digitala plattformar för det allmännas bästa utgör grundvalen i Urban Citys verksamhet. Bidrar därutöver med systemperspektiv på transporter, digitala plattformar och internationalisering.

A Beautiful Soup är en kommunikationsbyrå, specialiserad inom public affairs, samhällsbyggnad och hållbar stadsutveckling. Ansvarar för projektets kommunikation och faciliterar processen med att identifiera digitaliseringens hinder i politiken och i regelverken.

Argomento är specialiserade inom verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom offentlig sektor och större företag. Bidrar till projektet med nätverk och kunskaper inom förändringsprocesser där data och policyutveckling krävs.

Sveriges Paketombud arbetar med omvärldsanalys, rådgivning till ombud, paketoperatörer och intressenter samt påverkansarbete för att utveckla och underlätta pakethantering och logistik. Organisationen representerar paketombud i Sverige och utgör en viktig länk för projektet till dagens kommersiella paketoperatörer.

Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig där den regionala serviceplanen är en viktig del. Genom Predictive Movement kommer samordning och effektivisering av såväl godstransporter som vissa sjukresor genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt och därmed bidra till ett mer attraktivt Norrbotten.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarnas och Kalmar län har det regionala ansvaret för att postlagen följs genom processledarna för paket- och betaltjänster. Länsstyrelserna är processledare för pakettjänster och har det regionala ansvaret för att postlagen följs och bevakar därmed allas tillgång till paketdistribution.

Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västerviks kommuner – För pilotkommunerna är grundläggande kommersiell service som samordning av transporter och paketlogistik en förutsättning för folk att bo kvar på landsbygderna. Kommunerna utgör pilotmiljöer i projektet, där den digitala plattformen testas och utvärderas.