september 10, 2021

Nyhetsbrev september 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Nyhetsbrev september 2021

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygden. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet i storstadsmiljöer. Predictive Movement är ett projekt finansierat av bland annat Vinnova och Trafikverket. I projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan; minska utsläppen från vägtrafiken.


Predictive Movement uppmärksammas i Fossilfritt Sveriges "Teknik runt hörnet"

Onsdagen den 8 september medverkade Predictive Movements projektledare Johanna Lindberg i Fossilfritt Sveriges digitala seminarieserie ”Teknik runt hörnet”. Huvudämnet för den andra delen i serien rörde nya och innovativa affärsmodeller som kan accelerera den hållbara omställningen av transport-, bygg- och bostadssektorn. Digitalisering, delningstjänster och cirkulär ekonomi som skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher presenterades, liksom de utmaningar och eventuella hinder som i dagsläget stävjar ett än mer upptrappat tempo i klimatarbetet.

Teknik runt hörnet – nya affärsmodeller för ett fossilfritt Sverige” kan ses i sin helhet här.

Johanna Lindberg, och Predictive Movement, medverkar 41:00 minuter in i programmet.


Event i Storuman: Framtidens vård och transporter

Predictive Movement var på plats när Region Västerbotten och Storumans kommun, tillsammans med SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och Hemvärnet, bjöd in till ett event i Storuman för att presentera och diskutera hur nya lösningar på samhällets utmaningar kan födas, utvecklas och testas i glesbygden. Vi tog en pratstund tillsammans med Predictive Movements projektledare Johanna Lindberg:

Berätta om Predictive Movements medverkan under eventet?
Vi stod i en monter på Gunnarns flygplats och pratade om Predictive Movement. Många intresserade kom förbi och ställde frågor om projektet och tittade bland annat på vår nylanserade digitala tvilling. Vi skapade kontakter med R10 kommunerna (inlandet Arjeplog/Arvidsjaur i norr till Strömsund i söder), politiker, myndigheter samt privatpersoner, och diskuterade olika möjligheter mellan oss.

Kom det upp några nya frågor i mötet med deltagare som ni tar med er?
Ja, en politiker föreslog att en ny pilot kunde utgå från sophanteringen i kommunerna. Ett område som kommuner har stora problem med då många kommersiella aktörer bara vill plocka med sig det mest lönsamma skräpet och lämnar det olönsamma till kommunen att ta hand om. Detta genererar många onödiga transporter.

Vad har Predictive Movement som framtida mål?
Predictive Movement har som mål i steg två att utveckla och testa vår digitala plattform, men eftersom vi har upptäckt att detta med att testa plattformen i verklig miljö är lite knepigt så har vi utvecklat en digital tvilling. Vi föreslår i projektet att vid genomförande av plattformen så ska det ske i tre steg: i ett första steg används den digitala tvillingen, i nästa genomförs tester i verklig miljö, därefter genomför vi Predictive Movement i större skala.


Predictive Movement finalist i InfraAwards

InfraAwards har anordnats av InfraSweden2030 sedan 2016. Fokuset ligger på innovationer med starka affärsidéer och en vilja att göra samhället vi bor i lite bättre via mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen. Finalisternas bidrag bedöms utifrånån implementering, nytta för transportinfrastruktur, positiv påverkan på miljö, klimat samt marknadspotential.

Predictive Movement placerade sig på en hedrande andraplats med minsta möjliga marginal till det vinnande bidraget – Tyréns digitala geotekniska förvaltningsplattform. Se gärna vår bidragsfilm där bland annat Christian Landgren, VD för Iteam och en av initiativtagarna till Predictive Movement, presenterar den framtagna digitala tvillingen.


Unik infrastruktursatsning i Boden och Pajala

Norra Sverige har de senaste åren sett en rejäl tillväxt, och i takt med att regionen utvecklas ökar också efterfrågan på infrastrukturlösningar. Nu genomför vi på Predictive Movement ett pilotprojekt i Pajala där vi med hjälp av en helt ny lösning med specialanpassad teknik, såsom AI och blockchains, ska samordna transporter. Samtidigt placerar infrastrukturföretaget iBoxen ut ett 50-tal nya leveransboxar i Boden. Båda satsningarna innebär nya möjligheter för infrastrukturen i Norrbotten, och målet är att ge fler tillgång till smarta och mer hållbara transport- och leveranslösningar.

En viktig drivkraft för oss på Predictive Movement är att minska trafikens klimatfotavtryck och att vara en del av klimatomställningen. Det sker alltför många transporter med halvtomma lastbilar i Sverige, något andra aktörer har försökt att lösa tidigare men då med teknik som är byggd för storstäder eller för enskilda transportörer.

– I Predictive Movement bygger vi en helt ny lösning med specialanpassad teknik för att säkerställa hållbara transporter. Vi ser stora möjligheter att bygga småskaligt och användarstyrt men samtidigt tänka stort och visionärt. Besparingarna på klimatet är enorma om vi lyckas, men också ökad service i glesbygderna, säger Christian Landgren, VD och grundare, Iteam och en av initiativtagarna till Predictive Movement.


Rapport: Affärsmodeller och Värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygden med att leverera tillgänglighet. Detta på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Transportsektorn har också problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och en annalkande omvälvning med oviss effekt av gigantiska plattformsbolag, samt delade, elektrifierade och autonoma fordon. Solidarisk datadelning, digitala plattformar och nya principer för att tillhandahålla infrastrukturtjänster har potential att hantera dessa komplexa utmaningar.

I rapporten beskriver vi bland annat hur vi arbetar med Predictive Movement och vilka utmaningar vi försöker lösa samt presenterar de analyser som vi har gjort inom ramen för projektet.

Under arbetet med projektet Predictive Movement kompletteras och utvecklas detta dokument som är ett levande arbetsmaterial.

Läs hela rapporten här.


Predictive Movement närvarar vid Internetdagarna 2021

Internetdagarna är en årligt återkommande konferens som arrangeras av Internetstiftelsen. Eventet ses som en av Sveriges viktigaste för kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på individ och samhälle; bland annat berörds fördjupande teman inom innovation och digitalisering samt teknik och säkerhet. Årets upplaga genomförs helt online under dagarna 22–23 november, medverkar gör representanter för Predictive Movement.


Om Predictive Movement

Bakom Predictive Movement står en rad offentliga och privata aktörer. Här kan du läsa mer om vilka som ingår i projektet och vad varje aktör bidrar med.

Predictive Movement