oktober 19, 2020

Lyckat livetest genomfört

I slutet av september genomförde Predictive Movement ett lyckat alfatest. Detta för att påvisa plattformens användbarhet och funktionalitet.

Lyckat livetest genomfört

I slutet av september genomförde Predictive Movement ett lyckat alfatest. Detta för att påvisa plattformens användbarhet och funktionalitet.

Testet genomfördes internt med personer som fick agera både beställare och förare. Beställarna lade upp bokningar i systemet på gods som skulle budas och förarna fick instruktioner via förarappen Telegram som skulle följas.

Alfatestet bedöms som lyckat då vi fick systemets grundläggande funktionalitet bekräftad. Vidare kunde ett antal buggar identifieras som kommer att åtgärdas inför kommande tester i skarp miljö.

Senare under hösten kommer det första skarpa användartestet att genomföras i Ljusdal i Gävleborgs län.