september 6, 2021

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygder med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Läs hela rapporten här.

Rapport: Affärsmodeller och värdekedjor

Transportsektorn står inför stora utmaningar i städer och glesbygder med att leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Transportsektorn har också problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och en annalkande omvälvning med oviss effekt av gigantiska plattformsbolag, samt delade, elektrifierade och autonoma fordon. Solidarisk datadelning, digitala plattformar och nya principer för att tillhandahålla infrastrukturtjänster har potential att hantera dessa komplexa utmaningar.

I denna rapport beskriver vi bland annat hur vi arbetar med Predictive Movement och vilka utmaningar vi försöker lösa samt presenterar de analyser som vi har gjort inom ramen för projektet.

Under arbetet med projektet Predictive Movement kompletteras och utvecklas detta dokument som är ett levande arbetsmaterial.

Läs hela rapporten här.