Predictive Movement

En samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens

mar 25, 2022

Presentation på CLOSER årskonferens

Den 23 mars 2022 presenterade Johanna Lindberg Predictive Movement på CLOSERs årskonferens. Samhälle och näringsliv står inför stora utmaningar och mycket behöver hända här och nu för att vi ska lyckas nå de

jan 20, 2022

Policyrapport

Policyrapport

För att metodiskt strukturera insamlingen av underlag till policyrapporten genomfördes ett digitalt policylabb med experter och nyckelpersoner inom relevanta områden.

dec 23, 2021

Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev december 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).

dec 7, 2021

Webinarie: Samordning av transporter med hjälp av AI

Webinarie: Samordning av transporter med hjälp av AI

Framväxten av digitala plattformar visar på vilka möjligheter digitalisering och AI har för människor i hela landet, men också vilka hinder som finns. Modiga beslutsfattare, förändrade attityder hos transportföretag och nya affärsmodeller kan göra omställningen möjlig.

nov 3, 2021

Nyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev november 2021

Predictive Movement är en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI).